Selasa, 20 Desember 2016

HADAS & NAJIS

HADAS
1. PENGERTIAN
Hadas yaitu keadaan diri pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak suci, dan tidak sah untuk mengerjakan sholat. Hadas digolongkan menjadi dua yaitu Hadas kecil dan Hadas besar.

2. MACAM-MACAM HADAS KECIL
-Mengeluarkan sesuatu dari qubul dan dubur
-Tidur nyenyak, dengan miring ataupun telentang (hilang akal)
-Menyentuh kemaluan
# Cara bersuci dari hadas diatas dengan cara berwudhu atau tayamum

3. MACAM-MACAM HADAS BESAR
-Bersetubuh
-Keluar mani
-Haid/nifas
# Cara bersuci dari hadas diatas dengan cara mandi besar/janabat

NAJIS
1. PENGERTIAN
Najis menurut bahasa berarti kotor, tidak bersih atau tidak suci sedangkan menurut istilah adalah kotoran yang seorang muslim wajib membersihkan diri dan mencuci apa-apa yang terkena najis

2. BENDA-BENDA YANG TERMASUK NAJIS
-Darah haid/nifas
-Air kencing dan madzi
-Kotoran (berak/tinja)
-Air liur anjing

3. MACAM-MACAM NAJIS
  • Najis ringan (Mukhafaffah), yaitu najis yang cara mensucikannya cukup dengan memercikan air kepada tempat atau benda yang dikenainya. Contoh: kencing bayi laki-laki yang belum makan-makanan, kecuali ASI. 
  • Najis sedang (Mutawassithah), yaitu najis yang cara mensucikannya dengan membersihkan najis itu terlebih dahulu, kemudian mengalirkan air kepada tempat yang dikenainya 
  • Najis berat (mughaaladzah), yaitu najis yang harus dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Contoh: air liur aning atau jilatan anjing 
  • Najis yang dimaafkan (Ma’fu), yaitu najis yang dimaafkan karena sulit untuk mengenalinya. Contoh: terkena percikan najis dijalanan


Terima Kasih Kepada google.com , google.co.id , Bing , Yahoo
from Emravy http://emravy.blogspot.com/2016/12/hadas-1.html
Terima Kasih Telah membaca HADAS & NAJIS pada blog kami Bangsa Jurnal , semoga bermanfaat bagi kita semua


Top