Selasa, 18 Oktober 2016

DEFINISI AGAMA ISLAM & INTI AJARAN AGAMA ISLAMPENGERTIAN AGAMA ISLAM
Kata islam berasal dari kata “aslama”, yang  berarti tunduk, patuh dan berserah diri. Islam adalah nama dari agama wahyu yang dit urunkan Allah SWT kepada Rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada manusia. Agama Islam berisi ajaran-ajaran Allah yang mengatur hubungsn msnudis dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.


INTI AJARAN AGAMA ISLAM

1. Berserah Diri Kepada Alloh Dengan Mentauhidkan-Nya
Inti ajaran Islam pertama adalah berserah diri sepenuh jiwa dan raga hanya kepada Allah yang didasari kemurnian tauhid kepada-Nya semata. “Berserah diri” di sini bermakna menghinakan dan merendahkan diri disertai ketundukan yang tulus dari setiap hamba kepada penciptanya. Sehingga secara utuh maknanya seorang hamba berserah diri, patuh lagi tunduk kepada Allah untuk meninggikan keesaan-Nya dalam hak-hak berkehendak dan berbuat yang melazimkan keesaan-Nya dalam hak-hak peribadahan.

2. Mewujudkan Ketaatan Atas Segala Perintah Allah dan Menjauhi Larangan-Nya
Allah telah mengutus para rosul kepada seluruh umat, bahkan tiada suatu umat pun melainkan Allah telah mengutus kepada mereka seorang rosul. Allah juga menyebutkan tujuan diutusnya mereka guna menyampaikan kabar gembira sekaligus peringatan serta ancaman.
Untuk itu, kita senantiasa diwajibkan untuk mentaati segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya.

3. Berlepas Diri dari Kesyirikan dan Pelakunya
Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk beribadah kepada-Nya dan melarang mereka dari mempersekutukan-Nya.


Terima Kasih Kepada google.com , google.co.id , Bing , Yahoo
from Ekonomi & Bisnis http://emravy.blogspot.com/2016/10/definisi-agama-islam-inti-ajaran-agama.html
Terima Kasih Telah membaca DEFINISI AGAMA ISLAM & INTI AJARAN AGAMA ISLAM pada blog kami Bangsa Jurnal , semoga bermanfaat bagi kita semua


Top